Pasadena Roof Orchestra
Bild mit Bläsern Pasadena Roof Orchestra
"Rhythm Is Our Business"
Concert announcement, 1983
Concert announcement, 1983

DET FANTASTISKE ÅTTI-TALLET

På åttitallet er bandet ofte gjester i Tyskland, Østerrike og Sveits. Begeistringen over opptredener på ball, festivaler og i store haller er grenseløs. Med perfekt tilpasset smoking og likeså perfekte arrangementer, sørger Pasadene Roof Orchestra for enorm begeistring hos sitt publikum. Begeistringen går langt ut over en forsiktig stepping med foten i takt med musikken.

Fra Musikkhalle Hamburg, over Stadthalle Balingen og Kornhaus i Ulm, til Karlsruher Schlosspark, går folk av huse for å oppleve de elleve menn med lakksko. Ikke minst kontrasten og alternativet til den skrikende neon-stilen vi kjenner fra denne epoken, gir det store publikum det beste alternativ.

I begynnelsen av nittitallet skjer det endelig, orkesteret tar ut på amerikaturne...

previous next